ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی

دانلود نمونه فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت با عنوان مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعارض سازمانی بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 55
حجم 264 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

رفتار تعارض آمیز رفتاری است که طی آن هر یک از طرفها سعی می کند با هر وسیله ای که در اختیار دارد برطرف دیگر فشار وارد کند تا وضعیتی را که به نظرش رضایت بخش نیست تغییر دهد. پژوهش ها و مطالعات صورت گرفته (اشراقی،1386؛ نکوی مقدم،1385؛ فیاضی، 1388؛ حاجی، 1389) نشان می دهد که بین همه مولفه های تعارض بین فردی رابطه مستقیم ومعنی داری وجود دارد.

 

 

 

 

در واقع بر اساس نتایج حاصل از بررسی پیشینه پژوهش می توان گفت که: بیشتر تعارضها هنگامی روی می دهد که طرفین، رفتارها و ارزشهای متفاوتی دارند. همچنین بین مولفه های هوش هیجانی در کارکنان رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد. همچنین بررسی ها نشان میدهد که: بین برخی مولفه های هوش هیجانی (شناخت واظهار هیجانی در درون خود ، هیجان معطوف به شناخت ، درک وفهم هیجانات بیرونی و مدیریت وکنترل هیجانی )وعوامل تعارض بین فردی در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش توانایی هریک از مولفه های هوش هیجانی در کارمندان می توان تعارضات بین فردی را کاهش داد.

 

 

 

 

 

نمونه پیشینه تحقیق در مورد تعارض سازمانی

لی هایانک و همکاران (2007) در تحقیقی تحت عنوان «تعارض تیم مدیریت عالی و ساختن استراتژی کارآفرینی در چین» به بررسی تعارض اختیارات و ارتباط تعارض احساسی با استراتژی کارآفرینی می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تعارض اختیارات میان اعضاء با استراتژی ساختار کارآفرینی دارای تفاوت معنی داری نیست. علاوه بر این، رابطه مثبت بین تعارض اختیارات و استراتژی ساختاری کارآفرینی توسط تعدیل شدن رقابت و مهارت تیم بوجود آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

تعریف واژهها و اصطلاحات مورد استفاده در پژوهش :

تعریف مفهومی تعارض سازمانی

تعریف عملیاتی تعارض سازمانی

2-5- تعارض :    10
2-5-1- ماهیت تعارض :    10
2-5-2- علل تعارض:    12
2-5-3- ریشههای ارتباطی تعارض:    14
2-5-4- علل ساختاری تعارض:    17
2-5-5- انواع تعارض:    18
2-5-6- دیدگاههای عمده نسبت به تعارض:    22
2-5-7-جنبههای منفی و مثبت تعارض:    27
2-5-8- مدیریت تعارض:    29
2-5-9- فنون رفع تعارض:    31
2-6- پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور در رابطه با هوش هیجانی و تعارض سازمانی :    34
2-6-1- پژوهشهای داخلی:    34
2-6-1-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی و تعارض:    34
2-6-1-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی    38
2-6-1-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:    40
2-6-2- پژوهشهای خارجی:    44
2-6-2-1- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی وتعارض:    44
2-6-2-2- پژوهشهای مربوط به هوش هیجانی:    46

2-6-2-3- پژوهشهای مربوط به تعارض:    48

2-7- جمع بندی و ارائه چارچوب نظری پژوهش:    49
فهرست منابع فارسي :    52
فهرست منابع انگليسي :    57


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دریافت نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

خرید مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از download

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

خرید پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از www

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دریافت پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

خرید فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از pdf

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

خرید نمونه سوال ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

خرید فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دریافت فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از word

دریافت تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود پروژه ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دریافت کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دریافت مقاله ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود فایل ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دریافت فایل pdf ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

خرید کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دانلود کارآموزی ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

دریافت فایل word ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free

خرید تحقیق ادبیات نظری و پیشینه تجربی تعارض سازمانی از free


مطالب تصادفی