پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)

پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R)

پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSIR) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات کامل

پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) در 3 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فرم کوتاه پرسشنامه تجدیدنظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R؛ دزوریلا و همکاران، ۲۰۰۲)، یک ابزار خود گزارشی از نوع لیکرت و دارای ۲۵ سوال بوده است. این مقیاس مبتنی بر کار قبلی مولفان است که پنج خرده مقیاس اصلی داشته و پنج بعد مختلف مدل حل مسئله اجتماعی دزوریلا و همکاران را اندازه گیری می کند.

خرده مقیاس

مقیاس جهت گیری مثبت به مسئله (PPO)

مقیاس جهت گیری منفی به مسئله (NPO)

مقیاس حل مسئله منطقی (RPS)

مقیاس سبک تکانشی/ بی احتیاط

مقیاس سبک اجتنابی

 

ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه(

تعداد گویه ها:                 25

تعداد مولفه :                  مولفه دارد (ذکر شده در معرفی پرسشنامه)

روایی و پایایی :              دارد (داخلی و خارجی)

نحوه نمره گذاری :          دارد

منبع :                          دارد (به شیوه APA)

نوع فایل:                      WORD و قابل ویرایش

تعداد صفحات:               3

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

خرید فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

خرید پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

خرید پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دریافت مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

خرید فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

خرید مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از download

دانلود مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

خرید پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دریافت فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دریافت فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

خرید فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

خرید کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از www

دانلود مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

خرید فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

خرید فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

خرید فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دریافت فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

خرید فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دریافت فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دریافت فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از word

دریافت تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

خرید تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود پروژه پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دریافت مقاله پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود فایل پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

خرید کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

دریافت فایل word پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free

خرید تحقیق پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسئله اجتماعی (SPSI-R) از free


مطالب تصادفی